Erlings Maskinstation er en moderne maskinstation med en omfattende maskinliste. Med denne udfører vi både arbejde som smed, entreprenør, opgaver med slamsugning samt alle former for landbrugsopgaver.  Vi udfører blandt andet følgende landbrugsopgaver:

 • Gyllekørsel​
 • Marksprøjtning
 • Pløjning
 • Snitning af græs og majs
 • Majssåning
 • Wrapning af rund og firkantballer
 • Spuling af dræn og kloak
 • Hegnsklipning
 • Nedfældning af flydende ammoniak
 • Presning af halm i alle ballestørrelser
 • Andre opgaver for en maskinstation​
 • Gødningsspredning
 • Græsslåning